ALLMÄNNA KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Ditt Blommogram beställs via Blossomia.se och kommer att levereras av någon av våra bud till Din dörr.  

  1. TILLÄMPLIGHET OCH DEFINITIONER

Dessa allmänna villkor är tillämpliga när du som konsument (”Kunden”) beställer varor som tillhandahålls i Blossomia AB:s, org. nr 559129-6453, webbshop (”Blossomia”). Särskilda villkor och omfattning specificeras vid beställning och orderbekräftelse (”Avtalet”). Dessa allmänna köp- och leveransvillkor utgör en integrerad del av Avtalet.

Kunden omfattas av konsumentköplagen (1990:932). Vid motstridigheter ska konsumentköplagstiftningen tvingande bestämmelser ha företräde framför Avtalet.  

Handlar Kunden i egenskap av företag gäller bestämmelser i Köplag (1990:931) för det som ej tas upp i Avtalet.

Gällande Blossomias hantering av personuppgifter gäller Dataskyddsförordningen (GDPR).

  1. LEVERANS

Kunden har fullt ansvar för att mottagaruppgifterna är fullständiga och korrekta. Eventuella felleveranser som beror på felaktig mottagaradress ersätts ej. Utöver korrekta mottagaruppgifter ska portkod anges. Om portkod ej anges räknas detta som en ofullständig adress. Vid det fall portöppning sker genom att en ska ringa på ett namn eller lägenhetsnummer ska detta istället anges. Om inget svar ges vid påringning ses det som att mottagaren ej kunde ta emot varan enligt nedan.

Blossomia kontaktar mottagaren före leverans för att säkerställa att Kunden är hemma. Om Kunden inte är hemma kan Blossomia och Kunden i samförstånd avtala om att leverans ändå ska ske. Skulle leverans ske och mottagaren eller annan av mottagaren angiven part inte kan ta emot varan ska leveransen återgå. Avgift för en ny leverans tillkommer.

Blossomia kan inte garantera leveranser vid exakta tider. Normalt sker leveranser vardagar kl. 18-21 och lördagar kl. 18-21.

Observera om beställning kommer in under fredag efter kl 12.00 kan vi inte leverera under måndag då helg infaller. Beställningen kommer komma dagen efter. 

Vid speciella högtider såsom exempelvis Alla hjärtans dag eller Julafton har Blossomia utökade leveranstider.

Budavgiften är 99 kronor. Det gäller Blommogram för leverans inom Göteborg. Avgiften är inte inkluderad i produktpriset utan tillkommer.

Blossomia förbehåller sig rätten att häva avtalet för Blommogram och därmed avstå från att leverera blommorna om det finns skälig anledning att anta att mottagaren inte önskar få dessa levererade. Detsamma gäller om ett personligt meddelande eller därmed jämförligt förfarande kan upplevas som kränkande eller obehagligt. I sådana fall har beställaren av Blommogrammet rätt att få pengarna tillbaka.

  1. ORDERBEKRÄFTELSE

Kunden får en orderbekräftelse på den angivna e-postadressen när ordern är slutförd på Blossomia.se. Vid fall där Kunden upptäcker att mottagaruppgifterna inte stämmer ska Kunden kontakta kundservice för att få dessa uppgifter rättade. På Blossomia.se finns kontaktuppgifter till kundservice.    

  1. RABATTKOD OCH E-PRESENTKORT

Kunden bär själv ansvaret för mottagen rabattkod eller e-presentkort. För att undvika att denna förbrukas av någon obehörig rekommenderar Blossomia att den förvaras på en säker plats. Blossomias rabattkoder och e-presentkort kan användas i Blossomias webshop. Du använder koden i orderprocessen när du fyller i dina betalningsuppgifter. Noterna dock att rabatterna och e-presentkortet är tidsbegränsade.

Kunden ombeds att kontakta Blossomia vid problem med rabattkod eller ett e-presentkort.

  1. PRODUKTER

Blossomias sortiment innehåller blommor och tillvalsprodukter som finns tillgängligt i lager, dock kan utbudet kan variera från dag till dag. I de fall Blossomia inte har en specifik blomma eller produkt äger Blossomia rätt att ersätta varan med en likvärdig produkt. Detta innebär att ändringar i beställning kan göras så länge ändringen fortfarande följer samma färg och form och ej på annat sätt avviker från vad som beställts. Blossomia gör alltid sitt yttersta för att motsvara den beställda produkten. 

  1. PRODUKTBILDER

Produkter som tillhandahålls av Blossomia presenteras i bild på bl.a. Blossomia.se. Blossomia strävar efter att den beställda varan ska vara så lik produktbilden som möjligt. De blommor som fotograferas visar hur blomman ser ut under den största delen av levnadstiden. Det kan således innebära att den levererade blomman initialt inte motsvarar produktbilden eftersom blomman exempelvis kan vara mer knoppig än bilden visar. Bilderna ska ses som exempel på hur produkten kan uppfattas och kommer se ut men det är ej de exakta blommorna på produktbilden som levereras varför avvikelser är förekommande.

  1. ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Blossomia arbetar med färska blommor som vanligen har en begränsad livslängd. Dessa blommor är mycket känsliga och kan påverkas av exempelvis transporter, beröring eller vid direkt kontakt med blommorna. Utseendet kan vid slutförd leverans därför variera.

Har Kunden fått en levererad blomma som av någon anledning inte är inom ramen för vad kunden anser är godtagbart ska Kunden omedelbart höra av sig till Blossomias kundservice för att ange felet tillsammans med bifogade bilder.

Blommor är en färskvara, dvs. en typ av vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller därför inte ångerrätt för denna vara. Reklamationsrätten är begränsad till blommornas livslängd då blommor är en färskvara.

För att kunna bibehålla och ha kvar sina blommor i gott, estetiskt tilltalande skick under så lång tid som Blossomia anvisar skickar Blossomia alltid med skötselråd som ska följas. Vid frågor om skötselråden ska Blossomias kundservice kontaktas.

  1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Blossomia AB, 559129-6453, Angered, Sverige, är personuppgiftsansvarig.

Blossomia ska iaktta Dataskyddsförordningen (GDPR) vid behandlingen av personuppgifter och behandla personuppgifterna på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till Kunden.  

Uppgifter som lämnas till Blossomia vid beställningar över internet behandlas och lagras av Blossomia för att kunna utföra den beställda tjänsten samt för fakturering- och bokföringsändamål. Vid beställningar lagras, förutom de uppgifter som lämnas av Kunden, även IP-nummer och tid för beställningen (ordertid).

Vid utförandet av den beställda tjänsten kommer Kundens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, postadress och e-postadress) att lämnas till utförande bud som är ansluten till Blossomia så att utförande bud kan komma i kontakt med Kunden vid leverans. Blossomia lämnar i övrigt inte ut eller säljer vidare personuppgifter till tredje man om det inte är nödvändigt för att fullgöra tjänsten eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller beslut.

Behandling och lagring av Kundens personuppgifter är nödvändig för att Blossomia ska kunna utföra den beställda tjänsten, möjliggöra kundservice och ge relevant information om anpassade erbjudanden. 

Genom att göra en beställning av en tjänst och genom registreringen av kunduppgifter i samband därmed, samtycker Kunden till att Blossomia behandlar uppgifterna för det ändamål som anges här.

Kundens personuppgifter lagras så länge behov finns för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna avser. Lagringen ska alltid vara laglig. Personuppgifter lagras i högst två (2) år efter leverans av beställning.

Kunden har rätt till registerutdrag (en gång per år) och rättelse av personuppgifter. 

Samtliga betalningar sker via Klarna. För mer information om betalning och behandling och lagring av betalningsuppgifter vänligen se Klarnas allmänna villkor och integritetspolicy.

9.  FORCE MAJEURE

Blossomia är kan inte hållas ansvariga gentemot Kund på grund av underlåtenhet eller dröjsmål som förorsakats av myndighets föreläggande, krig, uppror, eldsvåda, översvämning, naturkatastrofer eller annan händelse av genomgripande art som Blossomia inte råder över (force majeure).